Projekt Radnych 2

Projekt Radnych 2 dotyczy przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie 42 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 2.401 m2 w zespole czterech budynków wielorodzinnych oraz 42 miejsc postojowych w garażu podziemnym na nieruchomości położonej przy ul. Radnych 2 w Józefosławiu, gmina Piaseczno oraz sprzedaży tych lokali i miejsc postojowych.
Inwestorem jest WARPOL 1 Sp. z o.o. – spółka prawa polskiego z siedzibą w Warszawie. Spółka jest nowopowstałą spółką celową powołaną do realizacji analizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Spółka została zarejestrowana 12 czerwca 2015 roku w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000562792.

Dane Inwestora    –    Lokalizacja    –    Charakterystyka projektu    –    Dojazd do terenu inwestycji    –    Planowany standard wykonania    –    Typy mieszkań    –    Plan Zagospodarowania Terenu    –    Wizualizacje